Božia láska prináša svetlo, ktoré prežiari každú temnotu

Božia láska prináša svetlo, ktoré prežiari každú temnotu

Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: "Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!" Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho." A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21 – 28

Ježišovo vyučovanie muselo veľmi hlboko zasahovať srdcia zúčastnených, keďže reagovali úžasom nad mocou jeho slov. Možno hovoril o Otcovej láske, o odpustení, možno pri jeho slovách prežívali pokoj. Nech už to bolo o čomkoľvek, Ježiš priniesol toľko svetla, že to zlý duch nevydržal a sám sa prezradil, že je tam, čo sa mu stalo osudným. Lebo potom stačilo len jedno slovo a Ježiš ho vyhnal. Možno nemusíme až tak venovať pozornosť temnote v našom srdci, ale skôr sa zamerať na to, aby sme si ho plnili Ježišovou láskou. A potom temnota a hriechy budú samy odchádzať, lebo neznesú to svetlo, ktoré so sebou prinesie Božia láska.

TIP NA DNES:

Dnes nebudem „hriechocentrický“, teda zameraný na svoje hriechy, ale „kristocentrický“, teda zameraný na Krista.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00