Najdôležitejšie je nastavenie nášho srdca

Najdôležitejšie je nastavenie nášho srdca

Poznáte to, keď k vám má prísť návšteva, na ktorú sa netešíte, ale zo slušnosti poupratujete a pripravíte občerstvenie? A zažili ste aj návštevu, ktorej ste sa už od radosti nemohli dočkať? Pekne ste vyčistili príbytok, aby bolo príjemne, a niečo dobré ste pripravili na zahryznutie. Navonok to vyzerá v oboch prípadoch rovnako: upratané a napečené. Ale prežívanie srdca je rozdielne. […]

Všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje

Všetko môžeme v tom, ktorý nás posilňuje

Pointou tohto podobenstva nie je dať za vzor morálne správanie správcu, lebo bol naozaj nepoctivý. Ježiš však chváli jeho prezieravosť, schopnosť vynájsť sa v kritickej situácii a nepoddať sa okolnostiam. Koľkokrát sa aj my vieme utápať v sebaľútosti ako obete nepriaznivých okolností a poddávať sa beznádeji, že všetko je zlé a už nám niet pomoci! Ježiš nás povzbudzuje, že vždy […]

Nestíhame? Predĺžme si čas pri Ježišovi!

Nestíhame? Predĺžme si čas pri Ježišovi!

Matka Terézia raz povedala, že keď so spolusestrami začali adorovať hodinu denne namiesto hodiny týždenne, narástla ich láska k Ježišovi, k sebe navzájom aj k biednym a zdvojnásobil sa im počet povolaní do rehole. Ubrali si z času na službu a darovali ho Ježišovi, sediac pri jeho nohách. Z pohľadu sveta neefektívne, zákonite toho museli urobiť v službe menej. Ale v Božom kráľovstve je […]

Vzájomná láska Otcových detí hýbe jeho srdcom

Vzájomná láska Otcových detí hýbe jeho srdcom

Jednota bratov a sestier priťahuje požehnanie nebeského Otca. Vzájomná láska jeho detí hýbe jeho srdcom, a tak nevie odolať, keď ho spolu jednomyseľne o niečo prosia. Preto stojí za to zabojovať o dobré vzťahy; stojí za to získať brata alebo sestru späť; stojí za to zainvestovať do nápravy pokazeného vzťahu. Pravda je, že sme zodpovední len za svoju stranu […]

Nechajme sa Ježišom viac milovať

Nechajme sa Ježišom viac milovať

Ježišove požiadavky v dnešnom evanjeliu sú mimoriadne náročné: odumrieť, stratiť život, slúžiť… Ak sa budeme o to snažiť motivovaní postojom „musím, aby bol Ježiš spokojný“, budeme sa cítiť ako otroci. Kľúčom je láska. Tieto verše z evanjelia krásne vystihujú to, ako vyzerá napríklad materstvo. Takto sa správa matka: odumiera sebe, stráca život, celá sa dáva deťom a rodine, pretože […]

Čo chceš, aby ti Ježiš urobil?

Čo chceš, aby ti Ježiš urobil?

Atmosféra okolo Ježiša bola nabitá nádejou a očakávaním. „Poď, a dcéra ožije.“ „Len sa ho dotknem a ozdraviem.“ Ľudia vedeli, že sa v Ježišovi stretávajú s plnosťou Života, ktorá dáva do poriadku to, čo sa pokazilo – či už fyzicky na tele, alebo duchovne v srdci. A to v zástupoch vzbudzovalo vieru a nádej, ktoré ústili do istoty a očakávania, že Ježiš im môže a aj […]

Nesúďme! Iba Pán vidí do srdca

Nesúďme! Iba Pán vidí do srdca

Slovenský frazeologizmus hovorí: „Zdanie klame.“ Inými slovami, podľa toho, čo vidíme navonok, nevieme správne posúdiť motívy človeka. Na to, aby sme presne zhodnotili iného človeka, potrebujeme mať všetky informácie o jeho vnútorných pohnútkach, o jeho srdci, o príbehu, ktorý má za sebou. A toto pre nás ľudí nie je možné. Nikdy nebudeme mať dostatok informácií o vnútorných motívoch druhých ľudí, […]

Sme napojení na Ježiša?

Sme napojení na Ježiša?

Čo robí rastlina pre to, aby zarodila? Musí sa napríklad taká jabloň zo všetkých síl snažiť, aby urputne vytlačila zo seba jablká? A potom si azda unavená vydýchne: „Uf, tak sa to opäť podarilo aj tento rok, ale bola to drina“? Smiešne, však? My sa však nejako takto zo všetkých síl snažíme prinášať dobré ovocie svojho […]

Ježiš bol mŕtvy a žije. Žasnime!

Ježiš bol mŕtvy a žije. Žasnime!

Ježišovo zmŕtvychvstanie bolo takou bezprecedentnou a šokujúcou udalosťou, že sa nedalo postaviť k nej indiferentne, ľahostajne. Tí, čo uverili, bežali a ohlasovali radostnú zvesť. Tí, čo neverili, chodili a roznášali klamstvá o ukradnutí Ježišovho tela. Nikto zo zainteresovaných v tomto príbehu však nedokázal ostať k tomuto faktu ľahostajný. Nám po dvetisíc rokoch už táto udalosť príde ako samozrejmá a možno nami ani v srdci […]

Boh je neúnavný v nových šanciach

Boh je neúnavný v nových šanciach

Hospodár zažije zlú skúsenosť s vinohradníkmi, ktorí mu zabijú sluhov, no napriek tomu im dáva druhú šancu a v dôvere posiela iných sluhov. Hoci zabijú i tých, dáva im tretiu šancu a posiela im to najvzácnejšie – svojho syna – a dokonca u vinohradníkov predpokladá, že budú mať úctu. Hospodár predstavuje Boha Otca, ktorý aj nám dáva šance, nezatvrdí sa po tom, […]

Poslušnosť Bohu prináša ovocie

Poslušnosť Bohu prináša ovocie

Svedkovia tohto zázraku nedokázali mlčať. Ježiš vedel, prečo im zakazoval hovoriť. Iste nešlo o jeho falošnú skromnosť, dôvod bol zrejme závažnejší. Možno chcel z nejakého dôvodu chrániť hluchonemého, lebo aj uzdravenie urobil bokom od zástupu. Ktovie? Títo ľudia sa však riadili heslom: „My vieme lepšie, čo treba spraviť, ako ty, Ježiš.“ Neplatilo u nich motto skutočného učeníka: „Čo […]

Božia láska prináša svetlo, ktoré prežiari každú temnotu

Božia láska prináša svetlo, ktoré prežiari každú temnotu

Ježišovo vyučovanie muselo veľmi hlboko zasahovať srdcia zúčastnených, keďže reagovali úžasom nad mocou jeho slov. Možno hovoril o Otcovej láske, o odpustení, možno pri jeho slovách prežívali pokoj. Nech už to bolo o čomkoľvek, Ježiš priniesol toľko svetla, že to zlý duch nevydržal a sám sa prezradil, že je tam, čo sa mu stalo osudným. Lebo potom stačilo len […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+