Božia sláva je úplne zadarmo

Božia sláva je úplne zadarmo

Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku. Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?! Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!"

Jn 5, 31 – 47

Nie je sláva ako sláva. Tá ľudská, ktorú si denne navzájom požičiavame, a niekedy s poriadne vysokou hypotékou, sa nám nezvykne vyplácať. Ani tá, ktorú udeľujeme sami sebe – v holých predstavách. Koľko bezsenných nocí môžu obe stáť! A na konci života poriadne zahanbia. Podobne je to s honbou za ľudským svedectvom, na ktoré sa nedá celkom spoľahnúť. Božia sláva je zadarmo. Číra, trvalá, upokojujúca a plná nádeje. Slobodná od lajkov, pripravená i pre najmenej nadaného. Nebije do očí a nikto nám ju neukradne ani nepošpiní. Ako na ňu? Stačí veriť Ježišovi, čítať jeho slovo a nechať sa ním nahlodať. Najlepšie každý deň.

TIP NA DNES:

Blahosklonne sa usmejem na svoju chuť po ľudskej sláve v srdci alebo na jej ponuku z okolia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00