Božie kráľovstvo je ako semienko, ktoré je v zemi a rastie tak, že ho nie je vidieť

Božie kráľovstvo je ako semienko, ktoré je v zemi a rastie tak, že ho nie je vidieť

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“
A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“
V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.

Mk 4, 26-34

Stáva sa mi, že ľudia za mnou prídu a chcú radu v nejakej oblasti, o ktorej vedia, že som si ňou prešla aj ja. Pýtajú sa, ako a kedy sa stalo, že mám zrazu veci inak, že ich inak prežívam, cítim, žijem. A ja to neviem pomenovať. Neviem im povedať jeden moment, kedy zrazu boli veci iné. Božie kráľovstvo je ako semienko, ktoré je v zemi a rastie tak, že ho nie je vidieť. Premena zmýšľania podľa Božieho kráľovstva je proces. A tento proces je postupný. Odumretie, klíčenie, rast a prinášanie ovocia či tône. Pozerať sa na Ježiša, počúvať ho a dovoliť mu vstúpiť na miesta, kde nevieme, ako si pomôcť. To je Božie kráľovstvo.

TIP NA DNES:

Nájdem dnes vo svojom srdci či zmýšľaní oblasti, o ktorých viem, že nenesú znaky Božieho kráľovstva. Poprosím Ježiša, aby vstúpil na tieto miesta a začal ich premieňať na svoje kráľovstvo.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00