Ježišovou najväčšou túžbou je, aby sme boli jedno

Ježišovou najväčšou túžbou je, aby sme boli jedno

Uvedomili ste si niekedy, že Ježiš, ktorý sa modlil túto modlitbu, sa vlastne pred 2000 rokmi modlil aj za nás? Neprosil len za učeníkov, ale aj za tých, ktorí skrze nich uveria v neho samého – a to sme my. Ježišovou najväčšou túžbou je, aby sme boli jedno. Tak ako on a Otec sú jedno. Svätá jednota. […]

Chlieb, ktorý zostúpil z neba a svetu bažiacemu po znameniach túži dávať život

Chlieb, ktorý zostúpil z neba a svetu bažiacemu po znameniach túži dávať život

Niekedy sa pristihnem pri tom, ako rozmýšľam nad tým, že by mi bolo v živote ľahšie, ak by mi Boh dával častejšie znamenia. A ja by som potom v dôvere mohla vykročiť do situácií, ktoré sú nové, či do rozhodnutí, ktoré sú náročné. Sme ľuďmi dôkazov. Tak funguje tento svet. No Ježiš hovorí, že jediným dôkazom všetkého života […]

Ježiš, pravý Boh a pravý človek sa dáva spoznať „maličkým“

Ježiš, pravý Boh a pravý človek sa dáva spoznať „maličkým“

Neviem ako vám, ale mne sa už párkrát stalo, že som bola svedkom toho, ako sa ľudia hádali o Ježišovi. Ako jeden druhému argumentovali, že určite neverí v správneho Ježiša, lebo Ježiš veci takto má alebo nemá. Alebo že Ježiš by takéto veci povedal či nepovedal, alebo by niečo potrestal či nepotrestal… Ježiš, pravý Boh a pravý človek, […]

Dovoľme Ježišovi, aby nám hovoril svoj názor a učil nás niečo nové

Dovoľme Ježišovi, aby nám hovoril svoj názor a učil nás niečo nové

Raz mi jeden veľmi múdry muž povedal, aby som sa nepostila len preto, že chcem vidieť veci, za ktoré sa postím, vyriešené alebo nejakým spôsobom premenené. Mám sa postiť tak, aby som zároveň prichádzala do bližšieho vzťahu s Kristom. Aby som poznala jeho názor na tie veci, za ktoré sa postím, aby som vchádzala hlbšie k nemu […]

Ježiš dáva zákonu život, aby nám slúžil na dobré a nie na strach

Ježiš dáva zákonu život, aby nám slúžil na dobré a nie na strach

Učeníci kráčajú spolu s Ježišom. Slnko je vysoko, majú za sebou už dlhý kus cesty a začína sa ozývať hlad. Živo debatujú. Každý z nich vkladá do debaty svoj pohľad, názor, skúsenosť, a v tom jeden z nich odtrhne klas. A po ňom tak urobia aj ďalší. S myšlienkami v dobrom rozhovore si sypú do úst malé zrniečka obilia, aby sa zasýtili. Všetci […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+