Božie slovo je ako zamilovaný list

Božie slovo je ako zamilovaný list

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Mt 5, 17 – 19

„Kým sa všetko nesplní…“ Božie slovo je plné nádherných prisľúbení. Je ako zamilovaný list od Boha pre človeka. Boh nám v ňom pripomína dôležité pravdy. To, že nám dá budúcnosť a nádej, že zotrie z očí každú slzu, že bolesti viac nebude. Hovorí, že jeho ranami sme uzdravení, že nám znova a znova odpúšťa. Povzbudzuje nás v ťažkých časoch, dodáva nám odvahu, hovorí, že sa už nemusíme báť, pretože je s nami po všetky dni. Niekedy máme pocit, že niektoré veci ešte neboli naplnené a možno na ne ešte stále čakáme. Ale máme nádej! Ježiš povedal, že svet sa nepominie, kým každé písmenko a každá čiarka nebudú naplnené.

TIP NA DNES:

Vezmem si Božie slovo a nalistujem si svoju obľúbenú časť, ktorá sa dotýka môjho srdca. Pripomeniem si, že Boh je verný Boh a každé svoje slovo naplní v tom správnom čase.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00