Božie slovo nás volá zísť z povrchnosti

Božie slovo nás volá zísť z povrchnosti

Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Mt 23, 1 – 12

Ježiš so smútkom odhaľuje motívy konania farizejov a zákonníkov. Aké sú naše motívy? Prečo my v tejto chvíli čítame Božie slovo na dnešný deň? Aby nám cez toto slovo osvetlil Pán dnešný deň? Aby nás posilnilo, vzpružilo, upokojilo? Aby sme v ňom precítili Božiu lásku a starostlivosť o nás v našej každodennosti? Alebo preto, aby sme si „odfajkli“, že to už máme nadnes splnené? Božie slovo nás dnes vedie do hĺbky, zísť z povrchnosti a zamyslieť sa nad motívmi – prečo robíme to, čo práve robíme? Približuje nás to, čo práve robíme, k Bohu, k našej rodine, k našim blížnym?

TIP NA DNES:

Dnešný deň je novou príležitosťou – nekĺzať sa životom po povrchu, ale prežívať ho hlbšie. Zamyslím sa v konkrétnej udalosti dňa, prečo robím to, čo práve robím. Poďakujem v tej chvíli za dar života a možnosť prežívať ho v láske.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00