Budem sa snažiť byť vnímavý na neviditeľnú realitu okolo mňa.

Budem sa snažiť byť vnímavý na neviditeľnú realitu okolo mňa.

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Jn 1, 47 – 51

Natanael je pochopiteľne prekvapený, keď o ňom Ježiš vie veci, ktoré za normálnych okolností vedieť nemôže. Ježiš mu predpovedá, že bude vidieť ešte väčšie veci. A hovorí o anjeloch, ktorí sú súčasťou sveta veľmi reálneho, bežnými očami však neviditeľného. Sme obklopení vlnením, ktoré je okolo nás a prechádza cez nás (patrí do sveta materiálneho, hoci tiež neviditeľného). Až keď má človek správny prístroj – rádio, televízor, mobilný telefón –, dokáže tieto vlny aj využívať. Nehmotný svet anjelov je tu pre nás a bola by škoda nevyužiť to. Duchovný svet vnímame vierou, majme ju zapnutú.

TIP NA DNES:

Budem sa snažiť byť vnímavý na neviditeľnú realitu okolo mňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00