Buďme pozorní na Boží hlas

Buďme pozorní na Boží hlas

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.
Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“
Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Lk 11, 47 – 54

Deti často prehliadajú dôležité ponaučenia, preto ich rodičia musia zopakovať. S dospelými je to inak. Máme rôzne životné príbehy, štýly, názory. Neočakáva sa, že budeme rovnakí, ale že sa budeme rešpektovať a navzájom sa pozorne vypočujeme. Po zlyhaní sa však pýtame, prečo sme si problém nevšimli. Keď sa točíme okolo seba, je ťažké pozorne počúvať druhých. Najmä ak nás upozorňujú a kritizujú. Za neochotu prijímať spätnú väzbu sa budeme zodpovedať. Ako tí zo Židov, ktorí neposlúchali Boha cez prorokov. Cez kohokoľvek k nám môže hovoriť Boh. Naprávať chyby a posielať na dobré cesty. Nezabudnime na to.

TIP NA DNES:

Objavme dnes v každom blížnom Božieho posla, ktorý nás má potešiť a usmerniť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00