Buďme s Tým, ktorý má všetko

Buďme s Tým, ktorý má všetko

Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. A on ich varoval: "Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!" Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú chleba. Keď to spozoroval, povedal im: "Prečo rozprávate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a Nepočujete? A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?" Odpovedali mu: "Dvanásť." "A koľko košov ste naplnili odrobinami, keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?" Odpovedali mu: "Sedem." A povedal im: "Ešte nechápete?"

Mk 8, 14 – 21

My ľudia sme niekedy veľmi zábudliví podobne ako apoštoli v dnešnom evanjeliu. Rozprávajú sa medzi sebou o tom, čo im chýba, namiesto toho, aby prišli za Tým, ktorý má všetko. Veľmi rýchlo zabudli na to, že Ježiš naplnil každú ich potrebu, a to dokonca aj v prípade, keď si to vyžadovalo zázrak. Napriek tomu, že videli plné koše odrobín, sa vracajú k svojej malej viere, pretože im teraz chýba kúsok chleba. Ježiš im však jasne pripomína, že sa postaral o každú jednu maličkosť a nie je pre neho problém urobiť to znova. A k tomu pozýva i nás. Rozpamätať sa na jeho dobrotu a nepochybovať.

TIP NA DNES:

Svoje pochybnosti dnes vymením za vďačnosť. Spomeniem si aspoň na sedem zázrakov vo svojom živote, či už to boli maličkosti bežného dňa, alebo veľké veci, ktoré ma nechali v údive, a s vierou za ne poďakujem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00