Buďme teda vytrvalí a znášajme ťažkosti tohto sveta vo viere, že Ježiš to vidí

Buďme teda vytrvalí a znášajme ťažkosti tohto sveta vo viere, že Ježiš to vidí

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Jn 17, 11b-19

Už ste si možno niekedy povzdychli a pomysleli si, že nasledovať Krista je náročné a že ľudia vo svete to majú často oveľa jednoduchšie ako my, kresťania, ktorých svet a spoločnosť nezriedka považujú za podivínov, spiatočníkov alebo bláznov. Ak však zažívame vo svete ťažkosti a prenasledovanie, Ježiš hovorí, že je to pre nás radostná správa – znamená to totiž, že sme prijali Božie slovo. A práve toto slovo má moc nás posväcovať, aby sme ostali verní Pravde, ktorou je sám Kristus. Uvedomme si, že Ježiš sa za nás modlí a chráni nás pred Zlým! Buďme teda vytrvalí a znášajme ťažkosti tohto sveta vo viere, že Ježiš to vidí.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes v srdci za ľudí zo sveta tam, kde práve som– v práci, škole, rodine... – aby aj oni stretli vzkrieseného Ježiša.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00