Buďme voči Ježišovi iniciatívni

Buďme voči Ježišovi iniciatívni

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: "Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila." Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: "Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem." A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: "Kto sa to dotkol mojich šiat?" Jeho učeníci mu vraveli: "Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: "Kto sa ma dotkol?" Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby." Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: "Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?" Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: "Neboj sa len ver!" A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: "Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: "Talitha kum!", čo v preklade znamená: "Dievča, hovorím ti, vstaň!" A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.

Mk 5, 21 – 43

Dvanásť rokov. Žena dvanásť rokov trpela, Jairova dcéra mala dvanásť rokov, keď zomrela. V Biblii je toto číslo späté najmä s vyjadrením plnosti alebo kompletnosti. Ježiš teda vstupuje do životov týchto žien v tej najsprávnejšej chvíli – keď sa naplnil čas. V oboch prípadoch zázraku však iniciatíva nevyšla od Ježiša, ale od trpiacej ženy (dotyk jeho šiat), respektíve od otca dievčaťa. Ježiš bol „iba“ v správnom čase na správnom mieste, aby zmenil ich životy. A toto robí stále aj v našich životoch – Ježiš je vždy v správnom čase na správnom mieste a vždy reaguje na naše pozvanie, volanie, túžbu…

TIP NA DNES:

Pozvem dnes Ježiša na miesto alebo do situácie, kde mám pocit, že sa už naplnil čas a niečo sa musí zmeniť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00