Byť kresťanmi neznamená byť bez hriechu

Byť kresťanmi neznamená byť bez hriechu

Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: "Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?" On to začul a povedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu." Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

Mt 9, 9 – 13

Matúša považovali za hriešnika. Ježiš ho však volá, aby ho nasledoval a stal sa jeho učeníkom. Matúš to prijíma a vzápätí pozýva Ježiša s učeníkmi, aby večerali v jeho dome. Spoločné stolovanie vyvolá diskusiu medzi farizejmi i učeníkmi. Ježiš totiž namiesto toho, aby sa im vyhýbal, navštevuje ich a stoluje s nimi; znamená to, že aj oni sa môžu stať jeho učeníkmi? Áno! Lebo byť kresťanmi neznamená byť bez hriechu. Každý z nás sa napriek hriechom môže zveriť do Pánovej milosti ako Matúš. Tým, že Ježiš povoláva Matúša, ukazuje hriešnikom, že sa nepozerá na ich minulosť, vonkajšie konvencie, ale otvára im novú budúcnosť.

TIP NA DNES:

Dnes svoje modlitby obetujem za obrátenie hriešnikov a nové duchovné povolania.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00