Na akých základoch stojí náš dom?

Na akých základoch stojí náš dom?

Dva domy, ktoré Ježiš opisuje, môžu predstavovať mnohé rodinné či komunitné situácie, tvorené slobodou tých, ktorí v nich žijú. Na akých základoch stojí náš dom? Ak je rodina postavená na pevnom základe, môžu prísť rôzne životné búrky a dom vydrží, lebo má základy na pevnej skale Božieho slova a jeho múry pevne spája malta viery. Ak sa rodina […]

Všetci sme pozvaní na hostinu!

Všetci sme pozvaní na hostinu!

Cirkev nie je len pre „dobrých ľudí“. Kto patrí k Cirkvi, na túto hostinu? Sú to hriešnici. Nás všetkých Boh pozval na hostinu. A čo tu robíme? Vytvárame spoločenstvo, ktoré má rôzne dary: niekto má dar proroctva, služby, vyučovať… Všetci máme nejakú schopnosť a na hostinu prinášame to, čo máme, a dávame do spoločného. Na oslave sa zúčastňujeme úplne. […]

Kráľovná ruženca, oroduj za nás!

Kráľovná ruženca, oroduj za nás!

Dnes je v Cirkvi deň venovaný úcte Ružencovej Panne Márii. Aj keď titul Kráľovnej posvätného ruženca môže znieť vznešene a vzdialene, pre nás dominikánov a členov Ružencového bratstva je veľmi osobný a blízky. Známy motív obrazu Sassoferrata zdobí mnohé kostoly aj na Slovensku. Či už ide o obraz, vitráž, alebo súsošie s ružencovým motívom: v každej podobe je prítomná Madona s dieťaťom Ježišom […]

Ježiš mení nielen meno, ale aj poslanie

Ježiš mení nielen meno, ale aj poslanie

Ježiš káže zo Šimonovej loďky, a keď skončí svoju reč, vyzýva ho rozhodiť siete. Prvý zázračný rybolov pripomína aj ten, ktorý sa udial po zmŕtvychvstaní, keď sa Ježiš opýtal učeníkov, či majú niečo na jedenie. V oboch prípadoch ide o „pomazanie Petra“: najskôr za rybára ľudí, potom za pastiera. Ježiš mu zmení meno na „Skalu“ a on ako správny […]

S Ježišom ani v búrke nezahynieme

S Ježišom ani v búrke nezahynieme

Z pohľadu človeka bolo nemožné, aby sa ktokoľvek uchránil od hriechu a smrti. Tak ako chodiť po vode a neutopiť sa. Ježiš prešiel cez hriech a smrť „suchou nohou“. Boží Syn prišiel na zem preto, aby všetkých ľudí oslobodil od vôd smrti a urobil ich schopnými prejsť cez ňu suchou nohou. Ak sme blízko Ježiša, tak hoci by sme sa […]

Byť kresťanmi neznamená byť bez hriechu

Byť kresťanmi neznamená byť bez hriechu

Matúša považovali za hriešnika. Ježiš ho však volá, aby ho nasledoval a stal sa jeho učeníkom. Matúš to prijíma a vzápätí pozýva Ježiša s učeníkmi, aby večerali v jeho dome. Spoločné stolovanie vyvolá diskusiu medzi farizejmi i učeníkmi. Ježiš totiž namiesto toho, aby sa im vyhýbal, navštevuje ich a stoluje s nimi; znamená to, že aj oni sa môžu stať jeho učeníkmi? […]

Je smutné byť veriacim bez radosti

Je smutné byť veriacim bez radosti

Saduceji mali sústavu presných náuk, ktoré každým dňom viac pritvrdzovali. Muži bez viery, bez zákona, zviazaní náukou, ktorá sa zároveň stávala príčinou kazuistického postoja: Táto žena, ktorá sa vydala sedemkrát, bude v nebi manželkou všetkých siedmich? Táto kazuistika predstavuje ich čierno-biely svet – abstraktný a bez lásky, bez viery a nádeje, bez dôvery, svet bez Boha. A keďže ich […]

Veríme aj bez toho, aby sme videli?

Veríme aj bez toho, aby sme videli?

Ježiš ohlasuje princíp pre kresťanov, ktorí prídu po Tomášovi, teda i pre nás. Je zaujímavé, ako sa Tomáš Akvinský pozastavil pri blahoslavenstve: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy“ (Lk 10, 23). Akvinský povie: „Zasluhuje si oveľa viac ten, kto verí bez toho, aby videl, ako ten, kto vidiac uverí.“ Prípad apoštola je pre nás dôležitý […]

Adorujme toho, ktorého sme prebodli

Adorujme toho, ktorého sme prebodli

Veľký piatok ma vždy dojíma. Zdá sa, že všetky iné slová sú dnes zbytočné. Našou túžbou je iba pokoriť sa a adorovať toho, ktorého sme my prebodli. Svätá Katarína Sienská píše: „Ak by ste mi povedali: kto ho zabil? Odpovedala by som, že iba hriech je príčinou smrti Krista, a je to práve človek, ktorý vždy spácha […]

Bez hlasu prorokov by nám hrozilo zmýšľanie farizejov

Bez hlasu prorokov by nám hrozilo zmýšľanie farizejov

Predtým ako Ježiš zomrie, je v stati predstavený ako Boží muž – prorok Jeremiáš, ktorý celý život miloval svoj národ a horlil za Pána a jeho Zákon. Vieme však, ako sa jeho príbeh končí. Ľud ho odsúdil na smrť. Paralela? Možno. Napriek tomu v Jeremiášovi ani v Ježišovi nezvíťazí nenávisť. Prorok zakúsi bezradnosť svojej lásky voči ľudu podobne ako Ježiš. […]

Obmyme svoje srdcia Božím slovom

Obmyme svoje srdcia Božím slovom

Vnútro človeka odkrývajú aj veľmi jednoduché činnosti, ako napríklad umývanie rúk. Hoci ide o jednoduchý denný rituál, stáva sa, že niektorí ľudia upriamujú pozornosť viac na vonkajšok a takmer vôbec ich nezaujíma ich vnútorná nečistota. Ak má niekto zašpinené vnútro, s veľkým dôrazom dbá o „vonkajšiu čistotu tela“. Morálne ľahostajný človek ľahšie poukazuje na zlé skutky iných podobne ako […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+