Byť s Máriou znamená byť s Ježišom

Byť s Máriou znamená byť s Ježišom

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: "Žena, hľa, tvoj syn!" Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Jn 19, 25 – 27

Počas svojho života a najmä cez utrpenie sa Mária učila prispôsobovať svoje srdce srdcu svojho Syna. Ježišova túžba spasiť všetkých ľudí sa stala aj jej túžbou. Zanechala teda spontánne materinské city a nechala svojho Syna, aby splnil svoje poslanie. A bola vždy tam, kde o toto poslanie šlo. Slová: „Hľa, tvoj syn!“, „Hľa, tvoja matka!“ preto, tak ako vo sviatostiach, uskutočňujú to, čo vyjadrujú. Náš Pán nimi ustanovil nezrušiteľný zväzok medzi Matkou a svojimi učeníkmi všetkých čias. Panna Mária odvtedy Kristovým učeníkom garantuje, že pri nej na ceste za jej Synom nezablúdia. Pretože byť s ňou znamená byť s ním.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa Loretánske litánie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00