Byť učeníkom znamená dať Bohu prvé miesto

Byť učeníkom znamená dať Bohu prvé miesto

Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: "Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: "Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť." Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom."

Lk 14, 25 – 33

Ježiš nám hovorí, že to, že sa staneme jeho učeníkmi, nás bude niečo stáť. Bude nás to stáť kompletnú zmenu v našich postojoch. Byť učeníkom znamená dať Bohu prvé miesto v našom živote – aj nad vzťahy s rodinou, manželom či manželkou a deťmi. Predstavme si svoj život ako dom a Ježiša, ako stojí pred dverami a klope. Kľučka je iba z vnútornej strany, môžem ju stlačiť iba ja. Možno ho vpustíme do obývačky, pretože nás rodina viedla ku kresťanstvu, ale dvere do pracovne ostanú zatvorené, lebo v práci sa ku kresťanstvu nepriznávame. Dovolíme mu vojsť do spálne alebo do špajzy, aby sa postaral o naše vzťahy a náš majetok?

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, do akej oblasti svojho života som Ježiša ešte nevpustil a prečo. Čo by som mohol urobiť pre to, aby som mu otvoril dvere? Pomodlím sa za to a pozvem Ježiša, aby vstúpil.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00