Pozvime Tešiteľa aj do náročných výziev

Pozvime Tešiteľa aj do náročných výziev

Z postoja Panny Márie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ sa môžeme naučiť pokore, s akou prijala túto veľkú Božiu výzvu. Zároveň by sme sa však mali pozrieť na to, odkiaľ vzala Mária istotu. Anjel jej povedal, že na ňu Duch Svätý zostúpi a že Bohu nič nie je nemožné. Duch Svätý nás zmocňuje […]

Byť učeníkom znamená dať Bohu prvé miesto

Byť učeníkom znamená dať Bohu prvé miesto

Ježiš nám hovorí, že to, že sa staneme jeho učeníkmi, nás bude niečo stáť. Bude nás to stáť kompletnú zmenu v našich postojoch. Byť učeníkom znamená dať Bohu prvé miesto v našom živote – aj nad vzťahy s rodinou, manželom či manželkou a deťmi. Predstavme si svoj život ako dom a Ježiša, ako stojí pred dverami a klope. Kľučka je iba […]

V akých oblastiach sme si privlastnili, čo nie je naše?

V akých oblastiach sme si privlastnili, čo nie je naše?

Boh nás všetkých ustanovuje za správcov svojho majetku a žiada si od nás svoj podiel zo zisku. No my sa často správame ako títo zlí vinohradníci – privlastňujeme si to, čo nie je naše. Nesprávame sa iba ako nájomcovia, ale ako vlastníci. Stratili sme pokoru. Veď to my sme vinicu obrábali, okopávali, tvrdo na nej pracovali, […]

Nechávame sa viesť Duchom Svätým?

Nechávame sa viesť Duchom Svätým?

V dnešnom Božom slove ma zaujala postava Jozefa. Jozef bol človek spravodlivý a nechcel Máriu vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Jozef chcel zo všetkého vycúvať, ale zároveň chcel pre Máriu to najlepšie. Vtom prišiel Pánov anjel a „dohovoril mu“. Nie vždy sú naše rozhodnutia správne, aj keď sa nám také môžu zdať. Boh vidí všetko iným […]

Naučme sa krotiť svoj jazyk

Naučme sa krotiť svoj jazyk

Určite ste už počuli, že slová majú moc. A nie je to iba fráza. Aké boli dnes naše prvé slová? Naše slová môžu ublížiť, nahnevať, znechutiť, ale aj povzbudiť, rozradostniť či upokojiť. Niekedy naše slovné reakcie nezodpovedajú tomu, čo si skutočne myslíme. Je to preto, lebo za život si prejdeme rôznymi situáciami, ktoré nás formujú. Inak […]

Ježiš prišiel Zákon naplniť, nie zrušiť

Ježiš prišiel Zákon naplniť, nie zrušiť

Ježiš dostáva otázku o pôste a odpovedá prirovnaním k látke a mechom. Hovorí o tom, že farizeji (staré mechy) nie sú schopní prijať Ježišove slová (nové víno). Ibaže Ježiš neprišiel Zákon zničiť, ale ho naplniť (porov. Mt 5, 17 – 18). Avšak nemôžeme Ježiša zmeniť a prispôsobovať si ho do nejakej formy náboženstva. Ježiš má iný zrak, pre neho sú dôležitejšie […]

Dovoľme Eucharistii občerstviť náš život

Dovoľme Eucharistii občerstviť náš život

V dnešnom svete máme veľa možností, ako si vybrať dobrú reštauráciu s chutným jedlom, prípadne si môžeme objednať jedlo, ktoré nám hotové prinesú až pred dvere nášho domova. Ježiš dnes nehovorí o obyčajnom jedle, ale o výnimočnom chlebe života, ktorým je jeho telo. Telo, ktoré sa skrýva v Eucharistii, a krv, ktorá sa ukrýva vo víne. Ježiš nás pozýva na oslavu, […]

Vnímame Ducha Svätého ako pomocníka?

Vnímame Ducha Svätého ako pomocníka?

„… Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“ Nádherný prísľub. Ježiš hovorí učeníkom, že Tešiteľ, Duch Svätý, ich naučí všetko a pripomenie im všetko, čo im hovoril. Duch Svätý je aj pre nás tým, na koho sa môžeme spoľahnúť a ku komu sa môžeme modliť. Ježiš […]

Znovu zahorme láskou k Ježišovi!

Znovu zahorme láskou k Ježišovi!

Dnes nie je len taký obyčajný deň. Dnes je deň, keď si pripomíname, že Ježiš vstal z mŕtvych. Kľúčová udalosť evanjelia. Často to už berieme ako formulku, ktorá sa opakuje každý rok. Je to tak i v našom srdci? Sme plní nadšenia, keď prídu sviatky, alebo to berieme skôr ako povinnosť? Odovzdajme dnes Ježišovi svoje srdce a nanovo prežime […]

Sme ochotní zapojiť sa do služby?

Sme ochotní zapojiť sa do služby?

Ježiš nám prišiel slúžiť tým, že položil život ako výkupné za naše hriechy. A to napriek tomu, že sa bál prijať túto službu. „A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ (Lk 22, 43 – 44). Ježiš prijal túto službu, hoci prežíval strach. Na akom mieste sa nachádzame […]

Túžime po svätosti?

Túžime po svätosti?

Boh nás stvoril na svoj obraz, a tak ako on je svätý, svätosť má byť aj naším cieľom. V tomto evanjeliu nám Ježiš ukazuje, čo nás poškvrňuje – oddeľuje od svätosti. Je to náš hriech. Každého z nás si Pán vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske (Ef 1, 4). Svätosť nie je len pre […]

Sme stvorení z lásky a pre lásku

Sme stvorení z lásky a pre lásku

Boh nás stvoril z lásky a pre lásku. Chcel, aby sme mali podiel na jeho láske. A preto nielen Ježišovi, ale aj nám hovorí: „Ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe mám zaľúbenie.“ Apoštol Ján vo svojom liste píše o láske medzi nami a Bohom takto: „A Božia láska k […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+