Cez kríž môže Ježiš rozšíriť naše srdce

Cez kríž môže Ježiš rozšíriť naše srdce

Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!" On sa obrátil a povedal Petrovi: "Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!" Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov."

Mt 16, 21 – 27

Kresťan nasleduje Krista – nielen vtedy, keď to nič nestojí, ale i vtedy, keď to niečo stojí. Každý jeden z nás má nejaký kríž (choroba, nezhody vo vzťahoch, znášanie klamstiev). Niekedy prosíme Boha o to, aby nás kríža zbavil. On to môže urobiť! Ale často nám naše kríže ponecháva. Totiž aj skrze ne dokáže posilniť našu vieru, rozšíriť naše srdce, posilniť vieru iného človeka, ktorý vidí, ako sa s dôveru v Boha boríme so svojimi ťažkosťami. No ak nám Pán kríž ponechá, je dôležité, aby sme ho prosili o schopnosť tento kríž niesť. Ježišov kríž zmenil celý svet. Náš kríž môže zmeniť nás samých alebo ľudí v našom okolí.

TIP NA DNES:

Poprosím v modlitbe Pána o silu niesť svoje kríže. A tiež skúsim niekomu pomôcť niesť jeho kríž.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00