Chápať Ježiša znamená obrátiť sa

Chápať Ježiša znamená obrátiť sa

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Mt 13, 16 – 17

Umenie k nám často prehovára i bez veľkých slov. S renesančným géniom Leonardom da Vinci sa spája výraz „saper vedere“ – „vedieť vidieť“. Autor Poslednej večere určite nemal na mysli iba vizuálne schopnosti potrebné pre maliara, ale istú vnútornú danosť, ktorá nám umožňuje vidieť hlbšie – možno až preniknúť k „podstate“. Pred nami to pochopil už Exupéry, ktorý pripomenul, že podstatné je očiam skryté a dobre vidíme len srdcom. Vidieť znamená vedieť. Ježiš hovorí, že otupelo srdce ľudu. Ľudia si zatvárajú oči – teda nechcú chápať. A chápať Ježiša, vedieť ho vidieť, znamená obrátiť sa a dať sa ním uzdraviť.

TIP NA DNES:

Budem sa učiť vedieť vidieť. Dnes si to na niečom konkrétnom aj vyskúšam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00