Chlieb, ktorý zostúpil z neba a svetu bažiacemu po znameniach túži dávať život

Chlieb, ktorý zostúpil z neba a svetu bažiacemu po znameniach túži dávať život

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“
Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“
Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Jn 6, 30-35

Niekedy sa pristihnem pri tom, ako rozmýšľam nad tým, že by mi bolo v živote ľahšie, ak by mi Boh dával častejšie znamenia. A ja by som potom v dôvere mohla vykročiť do situácií, ktoré sú nové, či do rozhodnutí, ktoré sú náročné. Sme ľuďmi dôkazov. Tak funguje tento svet. No Ježiš hovorí, že jediným dôkazom všetkého života je on sám. Chlieb, ktorý zostúpil z neba a svetu bažiacemu po znameniach túži dávať život. Prichádzať s vierou znamená, že napriek pochybnostiam a strachom v našom prežívaní vieme, že nech sa stane čokoľvek, nebudeme žízniť a hladovať v žiadnej oblasti života, lebo náš zrak je upretý na pôvodcu života.

TIP NA DNES:

Skúsim nájsť dnes vo svojom živote sedem vecí či oblastí, v ktorých som zažil Božiu blízkosť, pomoc, starostlivosť a vzdám za to vďaku a chválu Bohu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00