Chudobná vdova je prototypom kresťana

Chudobná vdova je prototypom kresťana

Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, cele svoje živobytie."

Lk 21, 1 – 4

Chudobná vdova je akoby prototypom kresťana. Lebo nemôže byť Ježišovým učeníkom ten, kto nemá v nenávisti (čiže miluje viac ako Ježiša) svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život; nenesie svoj kríž; a nezriekne sa všetkého, čo má. Blahoslavení chudobní, hladní, plačúci a prenasledovaní… Ježiš však nevyzdvihuje chudobu, ale postoj vdovy, keď usvedčuje tých, čo zneužívajú svoju moc: „Varujte sa zákonníkov, ktorí (…) vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd“ (Mk 12, 38 – 40), ako aj „beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!“ (Lk 6, 24).

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, kedy som sa naposledy zachoval ako chudobná vdova.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00