Chvíľková žiadostivosť nás nikdy nenaplní

Chvíľková žiadostivosť nás nikdy nenaplní

Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: "Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc." Iní hovorili: "To je Eliáš." A iní zasa vraveli: "Je to prorok, ako jeden z prorokov." Keď to Herodes počul, povedal: "To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať." Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti." A veľmi jej prisahal: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva." Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa." Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa." Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

Mk 6, 14 – 29

Chvíľková žiadostivosť často vedie k tomu, že si človek neskôr želá, aby tá chvíľka nenastala. Herodes a Ján Krstiteľ o tom vedia svoje. Žiadostivosť po vlastnení, túžba po odplate, telesná žiadostivosť… Dať prednosť zážitku chvíľkového uspokojenia, a pritom nevidieť, že za horizontom chvíľkového vrcholu sa ukrýva pohorie trvalého pokoja a šťastia. C. S. Lewis nazval hriechy plynúce z neusporiadanej žiadostivosti ako spokojnosť s málom. Človek, ktorý sa uspokojí s pozlátkou, ktorú má poruke, nikdy neobjaví zlato, ktoré môže časom získať. Kristus neponúka pozlátku, on ponúka všetko: seba. Odhodláme sa o to bojovať?

TIP NA DNES:

Pomenujem najčastejšiu pozlátku vo svojom živote. Prečo po nej siaham?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00