Chýba nám fascinácia Ježišom

Chýba nám fascinácia Ježišom

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“
Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“
Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“
Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“
Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“
Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“
Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“
Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Jn 1, 45-51

Ježišom boli mnohí ľudia doslova fascinovaní. Stretli sa s človekom plným krásy, múdrosti a dobroty. Fascinácia bola až taká silná, že apoštol Ján i po rokoch vedel, o ktorej hodine sa stretli. Aj dnes skeptik Natanael vyslovuje slová, ktoré by od neho nik nečakal: „Ty si Boží Syn…“ Pohol sa na Filipovu výzvu: „Poď a uvidíš!“ A žasol! Škoda, že my často nepohneme zadkom a nejdeme sa stretnúť s opravdivým Ježišom. Jeho obraz je v nás akýsi matný, slová vzdialené… A ak sa aj pohneme, zastavíme sa pri najbližšom výklade, ktorý nám ponúka svet, a na Ježiša zabudneme.

TIP NA DNES:

Mnohým z nás chýba fascinácia Ježišom a nemáme v sebe rozmer večnosti. Preto sme takí, akí sme. Čo tak sa dnes aspoň raz reálne stretnúť s Ježišom? V tichu izbietky či pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00