Čisťme nádobu radšej zvnútra ako zvonka

Čisťme nádobu radšej zvnútra ako zvonka

Keď ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl. Pán mu povedal: "Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté."

Lk 11, 37 – 41

Staručký slovenský kňaz, don Chosé, so smútkom rozprával o klientoch v domove pre seniorov, kde aj on trávi jeseň svojho života, že nedokážu prijať svoju nemohúcnosť, bolesť a postupné odumieranie. Povedať „fiat voluntas tua“ – „buď vôľa tvoja“ vôbec nie je ľahké. Je to však nevyhnutné. Frustrácia starých ľudí z choroby či staroby je veľakrát taká obrovská, až odpútava od starostlivosti o dušu. A my mladší? Trápime sa oveľa nepodstatnejšími vecami. Radšej „čistíme čašu a misu zvonka“ ako zvnútra. Preto nezabúdajme, že duša je večná. Všetko ostatné je len dočasné.

TIP NA DNES:

Pokúsim sa intenzívnejšie zaoberať vnútrom svojej „čaše“.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00