Čo býva obsahom mojej modlitby, môjho rozhovoru s Bohom?

Čo býva obsahom mojej modlitby, môjho rozhovoru s Bohom?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.
Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.“

Mt 6, 7-15

„Bla Bla Bla.“ Greta Thunberg, mladá švédska aktivistka, to niekoľkokrát zopakovala vo svojom prejave na klimatickom stretnutí mládeže v Miláne, aby sa vyjadrila k tomu, čo svetoví velikáni povedali počas summitu G20 v Ríme. „Bla Bla Bla“ je spôsob, akým komiksy graficky znázorňujú rozprávanie bez uvedenia obsahu, ale iba skutočnosti, že človek čosi hovorí. Ktovie, keby už existovali komiksy, možno by aj Ježiš použil výraz „bla bla bla“ na označenie náboženských praktík a modlitieb svojich súčasníkov. V modlitbe Otčenáš nás pozýva, aby sme si overili, ako veľmi sú naše modlitby prejavom lásky, ktorú vyznávame, keď sa modlíme.

TIP NA DNES:

Porozmýšľam dnes, čo býva obsahom mojej modlitby, môjho rozhovoru s Bohom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00