Nech je aj pre nás Božie meno vyjadrením nádeje

Nech je aj pre nás Božie meno vyjadrením nádeje

Spomienka jedného duchovného autora: „Keď som bol malý, počul som rozprávať o človeku, ktorý sa nesmiernou pracovitosťou zmohol na zámožného roľníka. Jeho statok však jednej noci ľahol popolom. Práca mnohých rokov bola zmarená. No kým jeho rodina plakala a bedákala nad hromadou trosiek, sedliak prehlásil krátko a odhodlane, že v mene Božom začneme znovu, od začiatku.“ Tie stručné slová […]

Čo býva obsahom mojej modlitby, môjho rozhovoru s Bohom?

Čo býva obsahom mojej modlitby, môjho rozhovoru s Bohom?

„Bla Bla Bla.“ Greta Thunberg, mladá švédska aktivistka, to niekoľkokrát zopakovala vo svojom prejave na klimatickom stretnutí mládeže v Miláne, aby sa vyjadrila k tomu, čo svetoví velikáni povedali počas summitu G20 v Ríme. „Bla Bla Bla“ je spôsob, akým komiksy graficky znázorňujú rozprávanie bez uvedenia obsahu, ale iba skutočnosti, že človek čosi hovorí. Ktovie, keby […]

Je v mojich slovách, gestách a skutkoch poznať, že Panna Mária je aj moja Matka?

Je v mojich slovách, gestách a skutkoch poznať, že Panna Mária je aj moja Matka?

Istý kňaz rozpráva: „Často sa stáva, že keď sa stretnem so svojimi sestrami, uvedomím si spolu s nimi, že v určitých konkrétnych situáciách a vo svojich postojoch sme identickí s našimi rodičmi. Nejde len o fyzickú podobnosť, ale aj vzťah k druhým, svetu a rozšírenie ich viery.“ Ježiš sa podobá svojej matke Márii a Mária […]

Viera v Boha nám môže pomôcť v rôznych ťažkých životných situáciách

Viera v Boha nám môže pomôcť v rôznych ťažkých životných situáciách

Jozef Arcibald Cronin sedel v jednom viedenskom kostole, keď začul ťažké kroky. Obzrel sa a videl muža nesúceho ochrnuté dievča. Prišli až k oltáru, zažali sviecu, chvíľu sa modlili a odišli. Cronin vyšiel za nimi. Počas toho, ako muž dával dievča na vozík, vyrobený z drevených debien, spýtal sa ho na dôvod ich správania. Muž, otec tohto dievčaťa, s jednoduchosťou odpovedal: […]

Každá ľútosť nad hriechmi, sviatosť zmierenia, je oslobodením

Každá ľútosť nad hriechmi, sviatosť zmierenia, je oslobodením

Matkou svätého Ľudovíta bola Blanka Kastílska. Veľmi často svojmu synovi hovorila: „Len Pán Boh vie, ako ťa mám rada. Bola by som však veľmi smutná, keby som sa dozvedela, že si spáchal smrteľný hriech.“ Potom ukázala na kríž a dodala: „Hriechy ľudí boli príčinou utrpenia a smrti Pána Ježiša.“ Tieto slová hlboko utkveli v pamäti francúzskeho kráľa Ľudovíta […]

Pán Ježiš nám dáva návod, ako sa modliť

Pán Ježiš nám dáva návod, ako sa modliť

František Saleský sa raz vybral na koni do blízkej dediny. Tam ho pozdravil sedliak a povedal mu, že sa vie sústredene modliť. Biskup ho pochválil a odvetil mu, že ak sa pomodlí sústredene Otčenáš, dá mu svojho krásneho koňa. Sedliak sa hneď začal modliť, ale po pár slovách modlitby sa biskupa spýtal: „A dáte mi koňa aj […]

Kým je pre nás Ježiš?

Kým je pre nás Ježiš?

Po pandémii Covid-19 a umožnení návratu veriacich do chrámov sa začalo hovoriť o znížení účasti na nedeľných omšiach. Zdá sa, že zablokovaná situácia urýchlila postupný pokles účasti pokrstených kresťanov na svätých omšiach v niektorých kresťanských komunitách. Evanjelium nám približuje situáciu, keď sa okolo Ježiša v dome tlačí zástup. Toto evanjelium nám nepriamo kladie otázku: Kým je pre nás […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+