Čo chce teraz Ježiš vykonať vo mne či skrze mňa?

Čo chce teraz Ježiš vykonať vo mne či skrze mňa?

Ježiš povedal Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“
Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.
Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!
Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Jn 14, 6-14

Cesta k Otcovi je pridlhá, aby sme ju prešli sami. Pravda presahuje naše ponímanie a nadprirodzený život nám môže dať len ten, kto ho má. Medzi týmito priepastnými rozdielmi je mostom Kristus. Cez Ježiša, Cestu, Pravdu a Život človek prichádza k Otcovi, ale aj Otec prichádza medzi nás. Byť kresťanom neznamená iba napodobňovať Krista, ale ho aj nasledovať. Znamená to vnútorné, bytostné spojenie s Kristom, nie len kopírovanie jeho vonkajších postojov a skutkov: „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi“. Tu je zdroj originality, novosti i vlastnej identity. Tak žil Kristus a tak pozýva žiť aj nás.

TIP NA DNES:

Nenechám sa pohltiť vonkajšou činnosťou a pokúsim sa počas celého dňa uchrániť si vnútorné spojenie s Kristom. Pomôže mi v tom otázka: „Čo chce teraz Ježiš vykonať vo mne či skrze mňa?“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00