Pán si robotníkov vinice nájde, ale čo my, ak sa nám vinica vezme?!

Pán si robotníkov vinice nájde, ale čo my, ak sa nám vinica vezme?!

Vinica – izraelský národ, Cirkev i naša duša – nemá živiť len tých, ktorí v nej pracujú. Jej víno sa má stať požehnaním pre všetky národy. Veď ide o vinicu, vykúpenú krvou Syna a jej úrodou má byť spása sveta. Len treba „vybadať, že to aj o nás hovorí toto podobenstvo.“ Aby sme Cirkev nepovažovali za klub dobrovoľníkov, ktorí robia […]

Čo chce teraz Ježiš vykonať vo mne či skrze mňa?

Čo chce teraz Ježiš vykonať vo mne či skrze mňa?

Cesta k Otcovi je pridlhá, aby sme ju prešli sami. Pravda presahuje naše ponímanie a nadprirodzený život nám môže dať len ten, kto ho má. Medzi týmito priepastnými rozdielmi je mostom Kristus. Cez Ježiša, Cestu, Pravdu a Život človek prichádza k Otcovi, ale aj Otec prichádza medzi nás. Byť kresťanom neznamená iba napodobňovať Krista, ale ho aj nasledovať. Znamená […]

Stretnutie s Ježišom sa rodí z Ducha. Prosme ho a otvárajme sa mu.

Stretnutie s Ježišom sa rodí z Ducha. Prosme ho a otvárajme sa mu.

Ako vidieť, učeníkom nestačili poznatky. Toľko toho videli a počuli a predsa odchádzajú z Jeruzalema sklamaní. Ježiš im nevyčíta neinformovanosť, ale malovernosť, ťarbavé srdcia. Do viery sa vstupuje krokmi viery. To je podstatné. Nie vyčkávať, „keď mi to bude jasné“ a „keď príde chuť“. V istom zmysle sme všetci v koži emauzských učeníkov. Už toho o Vzkriesenom veľa vieme, vedieme o ňom […]

Ježiš sa nenechal emóciou ovládnuť

Ježiš sa nenechal emóciou ovládnuť

Emócie, a nielen tie pozitívne, patria k ľudskej prirodzenosti. Aj Boží Syn cez ne prežíval a vyjadroval svoj vzťah k Otcovi. Dokonca aj cez hnev, ktorý uňho nie je prejavom nenávisti, ale lásky. A to Ježiš nezostáva iba pri pocite: bič, krik a prevracanie stolov sa nemohlo diať s tichou nehou. V našej rozmaznanej civilizácii takéto postoje celkom vymizli. Zla však […]

Kto chce rozdávať, musí aj načerpať

Kto chce rozdávať, musí aj načerpať

Občas sa na nás valí čoraz viac problémov. Nestíhanie základných potrieb tela i duše – spánku, jedla a modlitby – je vždy signál, že nás aktivita začína prerastať. Nepomôže iné, ako rázny rez a únik… Nie tak, že na dvere zavesíme otváracie hodiny. No kto chce rozdávať, musí aj načerpať. Veď čakajú ďalší ľudia, ďalšie potreby… Pán chcel […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+