Čo chceš, aby ti Ježiš urobil?

Čo chceš, aby ti Ježiš urobil?

Ako im toto hovoril, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: "Pred chvíľkou mi zomrela dcéra; ale poď, vlož na ňu ruku a ožije." Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: "Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem." Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: "Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila." A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav, povedal: "Odíďte! Dievča neumrelo, ale spí." Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozohnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej Krajine.

Mt 9, 18 – 26

Atmosféra okolo Ježiša bola nabitá nádejou a očakávaním. „Poď, a dcéra ožije.“ „Len sa ho dotknem a ozdraviem.“ Ľudia vedeli, že sa v Ježišovi stretávajú s plnosťou Života, ktorá dáva do poriadku to, čo sa pokazilo – či už fyzicky na tele, alebo duchovne v srdci. A to v zástupoch vzbudzovalo vieru a nádej, ktoré ústili do istoty a očakávania, že Ježiš im môže a aj chce pomôcť. Ten istý Ježiš je i v tejto chvíli tu pri mne, pri tebe. Alebo lepšie: vo mne, v tebe. Lebo povedal, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Je to ten istý Ježiš, ktorý sa nemení. A aj mňa a teba sa pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

TIP NA DNES:

Ako žena z evanjelia dotknem sa dnes Ježiša fyzicky i duchovne tak, že ho prijmem v Eucharistii.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00