Čo dnes urobím pre Božie kráľovstvo?

Čo dnes urobím pre Božie kráľovstvo?

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.
Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“
On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘
Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘
Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.
A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.
A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“

Lk 13, 22-30

Istý kňaz raz začal svätú omšu slovami: „Keby sa duší v očistci opýtali, kto chce byť teraz prítomný na tejto svätej omši, všetky by sa prihlásili.“ My sme stále tu na zemi, kde nám je daný veľký dar – čas. Môžeme ho využiť na modlitbu, obetu, pokánie. Vyprosiť milosť obrátenia hriešnikom a nebo dušiam v očistci. Robiť dobro a milovať. Ale „keď hospodár vstane a zatvorí dvere“, čas vyprší. Čo mu vtedy ponúkneme? Milosrdenstvo, obeta a modlitba, to sú výsady nás tu na zemi. Využime to!

TIP NA DNES:

Čo dnes môžem spraviť pre Božie kráľovstvo? Sebazaprenie, obeta, pomoc druhému, modlitba alebo svätá omša... Každý deň je dar, nepremrhajme ani jeden a naplňme ich skutkami lásky!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00