Dajme priestor pravde vo svojom živote

Dajme priestor pravde vo svojom živote

Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili." Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.

Lk 11, 47 – 54

Aké ťažké je niekedy prijať pravdu. Zákonníci a farizeji namiesto toho, aby sa zamysleli nad tým, čo Ježiš hovoril, mu strojili úklady, aby sa ho zbavili. Chceli umlčať pravdu, ktorú im Ježiš predkladal pred oči. Aj naše svedomie nám podobne ako Ježiš niekedy vyčíta naše zlé skutky a rovnako i my sa ho snažíme ako zákonníci a farizeji umlčať. Povieme si: “Veď takto žijú všetci”, alebo “Veď sa z toho vyspovedám.” Namiesto toho, aby sme prijali pravdu o sebe a svojom živote, sa snažíme svoje svedomie umlčať. No čo tak sa radšej pozrieť pravde do očí, priznať si chybu a napraviť ju? Dajme priestor pravde vo svojom živote.

TIP NA DNES:

Dnes si urobím poriadne spytovanie svedomia.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00