Dávajme do rozhodnutí celé srdce

Dávajme do rozhodnutí celé srdce

Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: "Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?" On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: "Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele"? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje." Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?" Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží." Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa." On im povedal: "Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."

Mt 19, 3 – 12

Pri dôležitých životných rozhodnutiach neraz prežívame neistotu. Najradšej by sme si nechali nejaké zadné vrátka pre prípad, keď veci začnú byť ťažké, aby sme mohli vycúvať. Život s Ježišom však naberá úplne iný rozmer, keď sa rozhodneme naplno dôverovať jeho plánu s nami. Či už sme sa rozhodli pre život v manželstve, zasvätenom živote, alebo sme ešte len na ceste, potrebujeme do toho dať svoje srdce celé, bez zadných vrátok. On každé naše rozhodnutie požehná a dá silu vytrvať i v ťažkostiach. Buďme verní svojim rozhodnutiam.

TIP NA DNES:

Dnes krátko poďakujem Bohu za povolanie, ktoré žijem, a poprosím o silu vytrvať v ňom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00