Dávame Boha vždy na prvé miesto?

Dávame Boha vždy na prvé miesto?

Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: "Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí." Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: "Kto je to, o kom hovorí?" On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: "Pane, kto je to?" Ježiš odpovedal: "Ten, komu podám namočenú smidku." Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: "Čo chceš urobiť, urob čo najskôr." Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: "Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky," alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel, Ježiš povedal: "Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Šimon Peter sa ho opýtal: "Pane, kam ideš?" Ježiš odvetil: "Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr." Peter mu vravel: "Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba." Ježiš odpovedal: "Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.

Jn 13, 21 – 33. 36 – 38

„Aj život položím za teba!“ – vyjadrili sme už niekedy niekomu takúto vetu? Možno sme to vyznávali v modlitbe či piesňach. No úprimne, koľkokrát sme postavili na prvé miesto v živote niečo iné ako Boha? Koľkokrát neodoláme pokušeniu alebo čas s Bohom dáme na posledné miesto? Našťastie máme možnosť pokánia. Na akúkoľvek chybu máme vždy možnosť reagovať v pokore pokáním, alebo pýchou. Je to v našich rukách – ako zareagujeme, ako budeme vládnuť nad svojím životom a rozhodnutiami – úprimným pokáním a pokorou ako Peter, alebo únikom a hľadaním svetského bohatstva či útekom pred vlastnými výčitkami ako Judáš? Vždy máme na výber.

 

TIP NA DNES:

Vypíšem si oblasti a situácie, ktoré v poslednom období zažívam. Rozdelím ich do dvoch stĺpcov: Peter – veci, v ktorých som urobil chybu, ale činím pokánie; Judáš – veci, ktorými zrádzam Boha, lebo som si chybu nepriznal.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00