Deti si nemajú našu lásku zaslúžiť, majú si v nej odpočinúť

Deti si nemajú našu lásku zaslúžiť, majú si v nej odpočinúť

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“
Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

Mk 10, 13-16

Je veľa detských vlastností, ktoré obdivujeme. Úprimnosť, radostnosť, schopnosť nadšene tlieskať rukami a od srdca sa smiať. Mohli by sme sa nazdávať, že byť dieťaťom je jednoduché, keď majú po boku nás, dospelých, ktorí chránia ich radosť a bezstarostnosť. Napriek tomu nám ich Ježiš dáva dnes za vzor. Vidí ďalej než my. Vie, že dospelí sú často nesprávnymi vzormi, a tak mnoho detí nezažije bezpodmienečnú lásku Boha. Niekto múdry povedal, že deti si nemajú našu lásku zaslúžiť, majú si v nej odpočinúť. Ježiš nech nám je v tejto láske vzorom.

TIP NA DNES:

Spomeniem si na človeka, ktorého správanie mi bolo v detstve príkladom. Pomodlím sa zaňho alebo sa mu ozvem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00