Dni Veľkého týždňa nám pripomínajú Ježišovu lásku k nám

Dni Veľkého týždňa nám pripomínajú Ježišovu lásku k nám

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“
Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.
Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“
Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.
Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.
Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“
Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“
Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“
Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“
Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Jn 13, 21-33. 36-38

Podaním smidky hostiteľ dával najavo, kto je jeho cteným hosťom. Týmto gestom Ježiš preukázal Judášovi, že ho miluje. On ako prorok presne vedel, čo urobí Judáš. Vedel aj o Petrovi, i všetkým ostatným predpovedá, že sa rozpŕchnu a nechajú ho samého. Neprestáva ich však milovať takých, akí sú. Ježiš presne vie, kedy ho hriechom zradíme. Ale i tak nás bezpodmienečne miluje a keď ho poprosíme o odpustenie, vždy nám odpustí. Dni Veľkého týždňa nám pripomínajú Ježišovu lásku k nám. Láska nie je len vrelý cit, je to postoj prejavený skutkom. V evanjeliu vidíme Ježišove konkrétne činy lásky, všimnime si ich aj vo svojom živote.

TIP NA DNES:

Ako Ježišov učeník si nájdem miesto v dnešnom Evanjeliu. Pouvažujem trochu v tichu vedený udalosťami z dnešného Evanjelia nad Ježišovou láskou ku mne... a úprimne mu za ňu poďakujem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00