Do života vedie úzka a hrboľatá cesta

Do života vedie úzka a hrboľatá cesta

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘
Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

Svet nám hovorí, že je veľa ciest, no v princípe ide o dva typy: široká a pohodlná, ktorá vedie do života a kráča po nej väčšina; a potom úzka a krivá, vedúca do záhuby, po ktorej ide málokto. Nie je nám ľahké odolať a poučení Božím slovom musíme povedať: „Takto to predsa nie je. Platí to naopak!“ Ježiš povedal, že široká a pohodlná cesta vedie do záhuby a sú na nej mnohí. Do života vedie úzka a hrboľatá cesta, ktorú nachádza málokto. V dnešnom príbehu je to pol na pol. Hoci každá z družičiek mala svoju vlastnú cestu na svadbu, nakoniec zostali len dve možnosti. Dnu alebo von. Prosme Boha o múdrosť zhora a bdejme.

TIP NA DNES:

Stretnem sa s človekom, ktorý mi pomáha kriticky myslieť, a pozhováram sa s ním o tom, či kráčam dobrou cestou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00