Dobré slovo má väčšiu váhu ako zlé

Dobré slovo má väčšiu váhu ako zlé

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Lk 11, 27 – 28

Áno, už je nám notoricky známe, že Ježiš tu nenegoval svoju matku. Nikdy! Azda len nebadane chcel vedľa nej namaľovať kontrast dôležitosti slova. Možno aj kontrast sily slova „áno“, ktoré práve jeho matka v plnosti času vyslovila a vďaka ktorému sa počal aj on. Všimnime si, ako mu potom ostala verná až za hrob! Pozrime, veď aj svoje najtajnejšie myšlienky všedného dňa si utkávame do celku slov. Finta je v tom, že môžeme rozoznať, z akého vnútorného zdroja slovo prichádza – lebo už na počiatku osudovo odznelo, že svetlo tohto Slova do tmy svieti, aj keď ho tma nechce prijať.

TIP NA DNES:

Dobrým slovom, ktoré má, mimochodom, väčšiu váhu ako zlé, sa dnes pokúsim niekoho nadchnúť pre život. Napríklad: „Neboj sa, nebude to vždy také ťažké ako teraz, svitnú ti aj krajšie dni. Máš na viac, ako si myslíš, že máš...“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00