Dokážem Bohu vyznať a prejaviť lásku?

Dokážem Bohu vyznať a prejaviť lásku?

Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: "Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili." Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

Jn 20, 2 – 8

Viera, nádej, láska; no najväčšia z nich je láska (1 Kor 13, 13). Hoci viera učeníkov bola po Ježišovej smrti otrasená, ich láska k nemu dozrela. Mária Magdaléna a Ján zložili skúšku lásky pod krížom. Táto láska ich ženie k prázdnemu hrobu, kde majú prvú šancu nanovo uveriť. Nie je to však jediná šanca. Každý človek je originál, preto každý potrebuje inú skúsenosť a iné množstvo času. Ján uveril, keď videl prázdny hrob. Mária Magdaléna uverila po stretnutí so „záhradníkom“. Peter zrejme uveril, až keď sa Ježiš zjavil Jedenástim vo večeradle, a skúšku lásky zložil u samého Ježiša po druhom zázračnom rybolove.

TIP NA DNES:

Bez viery sa v Cirkvi nepohnem. Bez lásky ma však môže bolieť každý jeden krok. Verím, že Boh ma miluje? Dokážem mu aj ja vyznať a prejaviť svoju lásku?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00