Doprajme ľuďom čas, aby sa ukázalo ich ovocie

Doprajme ľuďom čas, aby sa ukázalo ich ovocie

Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.

Mt 7, 15 – 20

Ježiš, úsmevne podané, bol tak trochu aj fyzikom. Dnes nás učí o čase a rýchlosti – premenných v rovnici na výpočet dráhy. Všetci vieme, že druhých nemáme súdiť, ale v praxi je to ťažké. Väčšinou máme problém dopriať človeku dosť času, aby sa prejavil alebo aby sa situácia vyjasnila. Sme príliš rýchli vo vyvodzovaní záverov – tým pádom je naša cesta/dráha k posúdeniu ovocia príliš krátka. Možno nám chcel Ježiš medzi riadkami pripomenúť, že kým strom zarodí, trvá to. Preto najprv musíme počkať, potom k nemu pomaly pristúpiť a až tak prezieravo a zhovievavo zhodnotiť, či je jeho ovocie zdravé alebo zlé a červivé.

TIP NA DNES:

Dnes, vždy predtým než posúdim niečie konanie, v duchu narátam do desať…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00