Zámerom Božích príkazov je záchrana človeka

Zámerom Božích príkazov je záchrana človeka

Prvé svedectvo o božskej podstate malého Ježiša musia vydať jeho rovesníci. Je to bolestivá skutočnosť, ale zároveň slúži ako „zdvihnutý prst“, pretože dokazuje kontrast Božieho a ľudského príkazu. Zámerom Božích príkazov je záchrana a dobro človeka vo svete i vo večnosti – Jozef počúva Boží hlas, uteká do Egypta, aby Ježiš aj Mária ostali v bezpečí. Príkaz Herodesa vychádza zo […]

Stretnutie s Ježišom mení naše životy

Stretnutie s Ježišom mení naše životy

Áno, vo viere a nádeji očakávame, že Kristus na konci vekov príde druhý raz. No už počas našich životov k nám kresťanom katolíkom prichádza zásadným spôsobom minimálne dvakrát. Prvý raz pri krste – to je náš prvý kontakt s večnosťou. A druhý raz je pre každého iný. Niekedy prežívame vonkajší boj – rodinné trápenie, chorobu, inokedy vnútornú vojnu – […]

Čím živíme svoje myšlienky, slová a skutky?

Čím živíme svoje myšlienky, slová a skutky?

Dnes nás môžu hneď na prvý pohľad zaujať dve situácie. Najprv vážne vymenovanie vyvolených apoštolov, potom výjav, v ktorom Ježiš učí a uzdravuje. Tento druhý výjav dokonca uzatvára veľkolepé konštatovanie, že z Ježiša „vychádzala sila a uzdravovala všetkých“. Ale keď sa dostaneme až na koniec state, pochopíme, že kľúčové slová nenápadne stoja hneď na začiatku, totiž že Ježiš pred […]

Kto je Ježiš? Spoznajme ho osobne!

Kto je Ježiš? Spoznajme ho osobne!

Dnešnou inšpiráciou je paradoxne Herodes. Všetci okolo neho majú jasný názor na to, kým Kristus je. Odpovede mu však nedávajú zmysel, zjavne nie je so žiadnym opisom stotožnený. Preto sa pýta a dokonca ide ešte ďalej, chce vlastnú skúsenosť. Chce Ježiša vidieť. Herodes je tak trochu predobrazom súčasnej spoločnosti. Hľadajúci človek sa v rozpakoch pýta – kto […]

Vnímajme obraz nášho života celistvo

Vnímajme obraz nášho života celistvo

Kristus nás pozýva vnímať obraz nášho života celistvo, odpútať sa od úzkeho ľudského pohľadu a snažiť sa o „Božie periférne videnie“, v ktorom uvidíme svoj bežný i duchovný život. Normálne veci totiž občas vnímame ako útrpné povinnosti – škola, práca, rodina, domácnosť… Ale čo ak sú to príležitosti, ako v láske slúžiť? A nevidíme tak aj svoju vieru? Musíme sa modliť, […]

Ježiš nepotrebuje dokonalý výsledok, ale snahu srdca

Ježiš nepotrebuje dokonalý výsledok, ale snahu srdca

Pri stati o rozsievačovi sa väčšinou zaoberáme všetkým, čo nám bráni prijímať Božie pozvania. Ale málo sa sústreďujeme na poslednú vetu. Pritom práve táto veta potvrdzuje Ježišovo dokonalé pochopenie človeka: Kristus naznačuje, že sme si rovní, avšak nečaká, že budeme rovnakí. Úrodu žiada od každého, no nečaká, že všetci dokážeme priniesť stonásobok. Zdôrazňuje však, že […]

Doprajme ľuďom čas, aby sa ukázalo ich ovocie

Doprajme ľuďom čas, aby sa ukázalo ich ovocie

Ježiš, úsmevne podané, bol tak trochu aj fyzikom. Dnes nás učí o čase a rýchlosti – premenných v rovnici na výpočet dráhy. Všetci vieme, že druhých nemáme súdiť, ale v praxi je to ťažké. Väčšinou máme problém dopriať človeku dosť času, aby sa prejavil alebo aby sa situácia vyjasnila. Sme príliš rýchli vo vyvodzovaní záverov – tým pádom je […]

Ježiš vstupuje aj do ľudskej neistoty

Ježiš vstupuje aj do ľudskej neistoty

Ako už viac ráz počas Ježišovho verejného účinkovania, aj dnes sa učeníci boja. Nechápu, čo sa deje, cítia sa opustení. Do tejto ľudskej neistoty vstupuje sám Ježiš a praje im to, čo im najviac chýba – pokoj. Potom im ukazuje rany, aby uverili, že je to on. Ježiš dvoma slovami a jedným gestom vyjadruje a pripomína, čo čaká […]

Ježiš sa k nám skláňa v chlebe

Ježiš sa k nám skláňa v chlebe

Úspešná cesta chleba z obrobenej zeme až na prestretý stôl vyžaduje súhru rôznych premenných. Najprv je tu obetavá ľudská práca, potom prajné podmienky počasia, ničím nerušený rast zrniek, napokon finálne spracovanie. Počas tohto dlhého časového rámca sa môže mnoho vecí pokaziť, zmeniť, úrodu ohroziť a my ich napriek ľudskej snahe nie vždy dokážeme ovplyvniť. Kristus nám skrze […]

Nechajme sa premeniť Božou podstatou

Nechajme sa premeniť Božou podstatou

Sotva môžeme Ježišovi vyčítať, že pravdu o sebe jasne nevyjavil. Dnešným evanjeliom totiž rezonujú slová, ktoré počul už aj Mojžiš z horiaceho kra. Ježiš hovorí „Ja Som“ a zdôrazňuje, že je od počiatku. Priamo vysvetľuje, že je Boh a Boží Syn – vo svojej podstate dokonalý, a teda nemenný, večný ako Otec. Židov vyzýva, aby pravdu o ňom prijali a v nej zanechali […]

Otca potrebujeme prosiť, aby sme nestratili vieru dieťaťa

Otca potrebujeme prosiť, aby sme nestratili vieru dieťaťa

Slová, že Otec vie, čo potrebujeme, aj bez našej prosby, voňajú skúsenosťou domova. Veď i rodičia učia svoje dieťa prosiť o veci, ktoré potrebuje, hoci by mu ich dali tak či tak. A dieťa hovorí: „Prosím si vodu, chlebík, knižku…“ Neskôr, keď dozrie v dobrého a rozumného dospeláka, milovanému človeku vedľa seba dáva veci bez prosenia. Ponúka starostlivosť, vypočutie, nežné […]

Ešte stále nemáte vieru?

Ešte stále nemáte vieru?

Dnes sa strach zmocňuje učeníkov hneď dvakrát. Prvý raz, keď majú pocit, že Ježiš o nich v ohrození života nedbá, a druhý raz vo chvíli, keď ich životy zachraňuje zázrakom. Občas ako ľudia nevieme, čo chceme – prítomnosť Boha, alebo radšej jeho nezasahovanie? Pocit blízkosti, alebo jeho zdanlivú, no pre nás pohodlnú nedostupnosť? A nerodí sa práve uprostred tohto […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+