Dôverujeme Ježišovi, že on najlepšie vie, čo potrebujeme?

Dôverujeme Ježišovi, že on najlepšie vie, čo potrebujeme?

O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy." Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?" Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať ochrnutému: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov." A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."

Mk 2, 1 - 12

Ježiš koná celkom inak, ako očakávali zákonníci a zástup – odpúšťa chromému človeku jeho hriechy. V predchádzajúcej kapitole čítame, ako Ježiš v Kafarnaume oslobodzoval a uzdravoval, ľudia v zástupe teda zrejme čakali niečo podobné tomu, s čím už mali skúsenosť. No Ježiš vedel, čo chromý potrebuje najviac zo všetkého a rozhodol sa konať úplne novým spôsobom – najprv mu odpúšťa hriechy a až potom ho uzdravuje. Chce totiž, aby ľudia chápali, že hoci ich úprimná viera hýbe jeho srdcom, Syn človeka ostáva tým, kto má moc, autoritu a slobodu rozhodnúť, ako bude konať. Dôverujeme Ježišovi, že on najlepšie vie, čo potrebujeme?

TIP NA DNES:

Keď dnes budem Pána o niečo prosiť, dám mu slobodu odpovedať tak, ako chce on. Ak sú oblasti, v ktorých mám obavy mu dôverovať, úprimne mu o nich poviem a poprosím ho o milosť veriť, že je dobrý a že najlepšie vie, čo potrebujem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00