Dôverujme, sme v Božích rukách

Dôverujme, sme v Božích rukách

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

Mt 19, 13-15

Ľudské mláďatá sú také krehké a zraniteľné. Dlho sa nevedia o seba postarať. Potrebujú starostlivosť rodičov a solídnu výchovu. Deti sú závislé na rodičoch. Keď je im ťažko, vyhľadajú ich. Veriaci rodičia deťom okrem bežnej starostlivosti dajú niečo navyše: naučia ich modliť sa, aby vedeli, že sú v Božích rukách. Ježiš hovorí, že deti majú vždy prístup k nemu. My sme jeho deti, stali sme sa nimi pri krste. Potrebujeme, aby na nás položil ruky a modlil sa za nás. Nebojme sa pred ním priznať slabosť a nemohúcnosť. On si nás pritúli ako otec a matka svoje dieťa. Dôverujme mu, sme v Božích rukách.

TIP NA DNES:

Poďakujem Bohu v modlitbe za to, že som sa stal Božím dieťaťom, a zverím sa mu so svojimi starosťami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00