Dovolíme Ježišovi dotknúť sa nášho srdca?

Dovolíme Ježišovi dotknúť sa nášho srdca?

Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: "Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu povedal: "Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania!" On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Mladík mu povedal: "Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?" Ježiš mu vravel: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!" Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

Mt 19, 16 – 22

Veríme, že Ježiš priniesol dobrú a radostnú zvesť. No tomuto mladému mužovi sa to, čo počul, pravdepodobne nezdalo také „dobré“, keďže to žiadalo extrémne rozhodnutie a odhodlanie. Cesta domov, ktorú absolvoval bohatý mladík po tom, čo počul od Ježiša takúto výzvu, musela byť oveľa dlhšia ako inokedy. Hlavou mu neustále znelo, čo má robiť. Presne vedel, čo Kristus myslel a čo sa od neho žiada. Kristove vysoké nároky a jeho vlastné túžby však boli v tom čase nezlučiteľné. Nevieme, čo nakoniec urobil. No hádam prijal Ježišove slová ako dobrú správu a zažil to, čo mu Ježiš ponúkal – oslobodenie a rast zrelosti viery.

TIP NA DNES:

Bez Ježiša naozaj nebudem šťastný – ani dnes. Dovolím mu dotknúť sa môjho srdca, aby nebol len nezaujatým učiteľom či neutrálnym sprievodcom?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00