Dovoľme Eucharistii občerstviť náš život

Dovoľme Eucharistii občerstviť náš život

"Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!" Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."

Jn 6, 51 – 58

V dnešnom svete máme veľa možností, ako si vybrať dobrú reštauráciu s chutným jedlom, prípadne si môžeme objednať jedlo, ktoré nám hotové prinesú až pred dvere nášho domova. Ježiš dnes nehovorí o obyčajnom jedle, ale o výnimočnom chlebe života, ktorým je jeho telo. Telo, ktoré sa skrýva v Eucharistii, a krv, ktorá sa ukrýva vo víne. Ježiš nás pozýva na oslavu, ktorá sa koná každý deň na svätej omši. Eucharistia je pre nás duchovným pokrmom – duchovnou nabíjačkou. Dovoľme dnes Eucharistii – živému Bohu – občerstviť naše srdcia.

TIP NA DNES:

Keď dnes prijmem Eucharistiu, podržím si ju chvíľu v ústach, vrátim sa na miesto, kľaknem si a budem chváliť Boha. Napríklad slovami: „Chvála ti, Pane, že som mohol prijať chlieb života. Obnovuj, prosím, môjho ducha aj moje telo.“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00