Dovoľme Ježišovi, aby nám hovoril svoj názor a učil nás niečo nové

Dovoľme Ježišovi, aby nám hovoril svoj názor a učil nás niečo nové

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“

Mt 9, 14-15

Raz mi jeden veľmi múdry muž povedal, aby som sa nepostila len preto, že chcem vidieť veci, za ktoré sa postím, vyriešené alebo nejakým spôsobom premenené. Mám sa postiť tak, aby som zároveň prichádzala do bližšieho vzťahu s Kristom. Aby som poznala jeho názor na tie veci, za ktoré sa postím, aby som vchádzala hlbšie k nemu a učila sa niečomu novému. A to mi dáva zmysel. Učeníci boli stále so Ženíchom. Kedykoľvek do neho mohli „drgnúť“ a spýtať sa: „Rabi, ako to vidíš ty?“ Teraz však, keď je Ženích do svojho druhého príchodu preč a my sa postíme, dovoľme mu, aby nám hovoril svoj názor a učil nás niečo nové.  

TIP NA DNES:

Pane, ty sám mi v tieto pôstne dni ukazuj, čo všetko mi chceš povedať, zjaviť a kam chceš mňa či iných posunúť cez pôstne predsavzatia, ktoré som si zvolil.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00