Dovoľme Pánovi, aby nás objal a naplnil

Dovoľme Pánovi, aby nás objal a naplnil

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

Už na prvých hodinách náboženstva sa učíme, že modlitba je rozhovor s Bohom. Rozhovor by mal byť interakciou na oboch zúčastnených stranách, nie monológom jednotlivca. Je isté, že Ježiš sa často rozprával so svojím Otcom a rád sa utiahol na osamelé miesto. Táto stať zo Svätého písma nám hovorí, že Ježiš sa modlil celú noc a potom si vyvolil dvanástich apoštolov. Nie je to skvelá inšpirácia aj pre nás? Je nám Ježišov postoj blízky, že čím nám je ťažšie, čím náročnejšie rozhodnutie musíme robiť, tým viac sa modlíme?

Je známy príbeh, ako sa sestra z rádu Matky Terezy sťažovala, že nestíha svoju prácu. Odpoveďou Matky Terezy bolo, že jej pridala hodinu modlitby denne. Čo ak toto je odpoveď na našu frustráciu, depresiu, smútok, stres…? Že keď nám bude najťažšie, dovolíme Pánovi, aby nás objal, naplnil, aby keď opäť zostúpime do všedného dňa, môžeme priniesť život tým, ktorí sú okolo nás?

TIP NA DNES:

Skúsim sa v tento deň zastaviť, keď mi bude najťažšie, a vyjadrím nášmu Bohu, že s Ním rátam v akýchkoľvek radostiach či starostiach.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00