Duch je viac ako telo

Duch je viac ako telo

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“
Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Lk 10, 38 – 42

Duch je viac ako telo, duchovné veci sú dôležitejšie ako telesné. Nasýtenie ducha, povznesenie mysle má prednosť pred telesnými slasťami, pokiaľ chceme dosiahnuť vyššie ako pozemské meradlá. Porovnávaním Márie a Marty vidíme rôzny uhol pohľadu. Starostlivosť o základné ľudské potreby je správna, ale mali by sme mať honosnejšie ciele ako jedlo a pitie. Vytvorením potreby duchovného rastu sa nám rozšíri horizont poznania, v praktickom živote zvýšime svoju cenu, staneme sa lepšími nielen duchovne, ale aj odborne a naplnenie základných životných potrieb príde ako prídavok.

TIP NA DNES:

Kiežby čo najviac ľudí pochopilo, že uspokojenie duchovného rastu, nemateriálne zisky sú lepšia časť našej snahy o hojnosť. Urobím dnes niečo pre svoj duchovný rast.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00