Duch Svätý nás vnútorne obnovuje

Duch Svätý nás vnútorne obnovuje

Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

Jn 15, 26 – 16, 4a

Po hriechu je človek vnútorne rozdelený. Ťahá nás to rôznymi, často protichodnými smermi. Duch Svätý nás však vnútorne obnovuje a táto obnova má podľa svätého Tomáša Akvinského tieto účinky: Očisťuje od hriechov, pretože hriech je starobou duše. Dostávame novú silu bojovať proti nerestiam. K obnove dochádza prostredníctvom daru múdrosti, ktorá osvetľuje. Duch Svätý odstraňuje trest a vinu a privádza nás k nebeskému dedičstvu. „Tichý a lahodný je jeho príchod, predchádzajú ho žiarivé lúče svetla a poznania. Veď prichádza spasiť, uzdravovať, učiť, napomínať, posilňovať, utešovať, osvecovať myseľ“ (svätý Cyril Jeruzalemský).

TIP NA DNES:

Pomodlím sa hymnus Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00