Efektívna láska je základom úspechu v službe Kristovi a druhým

Efektívna láska je základom úspechu v službe Kristovi a druhým

Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“
Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“
On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“
Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!
Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.
Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Jn 21, 15-19

Dobrý pastier si volí náhradníka, ktorý sa pripraví na svoju pastiersku službu v dôslednom nasledovaní Krista. Tri otázky Zmŕtvychvstalého Petrovi o efektívnej láske sú ozvenou Petrovho trojitého zapretia Ježiša (Jn 19, 17. 25 – 27). Po speve kohúta tam Peter nezaplakal, ako píšu iní evanjelisti, ale teraz sa zarmútil po tretej naliehavej otázke Ježiša, ktorý stavia službu Petra svojmu stádu na láske k Dobrému pastierovi (Jn 10, 11). Petrova láska k Ježišovi ho privedie až k strate vlastnej vôle a života. Oslávený Ježiš Petra povolá dvakrát slovami „Poď za mnou“. V nasledovaní sa mu Peter pripodobní a posilní v láske.

TIP NA DNES:

Efektívna láska je základom úspechu v službe Kristovi a druhým. Aj Petrov primát sa stáva službou lásky. Z lásky k Ježišovi dnes konkrétne poslúžim druhým ľuďom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00