Hovoríme Bohu “áno” v každej situácii?

Hovoríme Bohu “áno” v každej situácii?

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26 – 38

Aj my sa ako Mária neraz pýtame v neistote: „Ako sa to stane?“ Alebo sa možno radšej ani nespýtame, lebo to chceme mať všetko pevne v rukách. Nechceme nič nechať na náhodu. Avšak Boh nám ponúka iný spôsob. Keď mu odovzdáme naše neriešiteľné starosti, on nám i slovami anjela hovorí, že má pre nás riešenie, že Duch Svätý nás zatieni a on sa postará. Možno nie tak, ako by sme si predstavovali, no často má ešte lepšie riešenie pre náš život.

TIP NA DNES:

Poviem dnes Bohu spolu s Máriou „fiat“ – „áno“ na to, čo práve prežívam.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00